photo
I SPRAWY ORGANIZACYJNE

1. Organizator: Stowarzyszenie „Planeta Przygody”

Partner wydarzenia: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie

Kierownik zawodów: Marcin Franke, PlanetaPrzygody@gmail.com

2. Termin:

9 czerwca 2024 r.

II RYWALIZACJA

1. Uczestnictwo:

W wydarzeniu może wziąć udział każda osoba, która zgłosi swój udział, wpłaci wpisowe oraz podpisze znajomość/akceptację regulaminu imprezy - w dniu imprezy, przy odbiorze karty startowej.

Osoby poniżej 18 roku życia mogą wziąć udział w imprezie jedynie pod stałą opieką osób pełnoletnich.

2. Uczestnicy pokonują całą trasę bez pomocy osób trzecich oraz przy użyciu środków transportu dozwolonych przez Organizatorów. 

3. O kolejności w klasyfikacji końcowej decyduje liczba "zaliczonych" punktów kontrolnych, kary czasowe oraz czas dotarcia na metę.

4. Każdy z startujących zespołów otrzyma kartę startową. Na niej zaznaczona będzie obecność zespołu na punkcie kontrolnym jak i punkty za wykonanie zadań specjalnych.

5. Zgubienie, zniszczenie karty startowej uniemożliwiające jej odczytanie jest równoznaczne z dyskwalifikacją zespołu.

6. W momencie wycofania się z rajdu, każdy zespół zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Organizatora.

7. Organizatorzy nie zapewniają transportu do bazy zespołom przerywającym rajd.

III ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenia od 13 maja do 2 czerwca 2024 roku (internetowe) oraz w dniu rajdu (osobiście) w bazie imprezy. Dla osób zapisanych w dniu imprezy, Organizator nie gwarantuje całości świadczeń. Więcej w zakładce "zapisz się".

2. Świadczenia:

- udział w wydarzeniu na wybranej trasie

- mapa dla każdego zawodnika,

- przygotowanie zadań specjalnych, organizacja sprzętu do zadań specjalnych

- ciepły posiłek (mięsny lub wegetariański) + woda po ukończeniu zawodów,

- profesjonalna obsługa fotograficzna

- nagrody dla pierwszych trzech zespołów we wszystkich kategoriach,

- losowanie nagród o charakterze turystycznym ok. godz. 15:15

IV WYPOSAŻENIE ZAWODNIKÓW

Wyposażenie obowiązkowe na każdej z tras:

- aparat telefoniczny do którego nr mają Organizatorzy (należy go podać przy zapisach w mejlu)

- marker piszący po materiale typu baner reklamowy (np. taki do podpisywania płyt CD),

- aparat fotograficzny (może być w telefonie)

- na trasie adventure race: kask, podstawowy zestaw naprawczy dla roweru

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zawodnicy biorą udział w wydarzeniu na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka wynikających z charakteru tego wydarzenia, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia i życia. Dopuszcza się do uczestnictwa w rajdzie wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nie posiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w zawodach.

2. Wszyscy uczestnicy zawodów zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu Drogowego.

3. Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych, prawa do ich wizerunku (fotografie, filmy) do celów związanych z realizacją niniejszych zawodów oraz kolejnych organizowanych przez Stowarzyszenie "Planeta Przygody”, jak i pozostałych Organizatorów.

4. Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie przez Organizatora na adres mailowy informacji na temat niniejszej oraz przyszłych imprez organizowanych przez Stowarzyszenie "Planeta Przygody". Pozwolenie to może być wycofane w każdej chwili.

5. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów. 

Katowice, 5 kwietnia 2024 r.

Organizatorzy

---------------------

Partnerzy